Magdalana Michałowska

Specjalistka z zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE, praktyk, członek Eksperckiej Grupy Interesariuszy ds. ZP przy KE

POZOSTALI PRELEGENCI