Ewa Żak

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Praktyka poparta zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 24 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 20 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Doświadczenie zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Bogate doświadczenie praktyczne uzyskane przez pracą zawodową w publicznych zakładach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.

POZOSTALI PRELEGENCI