O FORUM

VI Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób
odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.
Podczas Forum będą poruszane zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia
kierowników jednostek.

Celem Forum jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dyrektorów i naczelników działów zamówień publicznych oraz kierowników jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, w szczególności działów zamówień publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
  • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy marszałków, starostów
  • kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zgłoś się już dzisiaj!

Oferta FIRST MINUTE ważna do 11 maja!

W PROGRAMIE M.IN.:

Omówienie na bazie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wybranych zagadnień kluczowych dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego – zalety instytucji z punktu widzenia odpowiedzialności kierownika zamawiającego

Portal komercyjny do obsługi zp – na co zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę przy zakupie portalu

Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE

Omówienie na bazie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych

Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stosowanie przepisów rodo w zamówieniach

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu udzielenia zamówień publicznych

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji ekspertów i praktyków, którzy jako kierownicy jednostek odpowiadali za zamówienia publiczne

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Zgłoś się już dzisiaj!

FIRST MINUTE

tylko do 11 maja

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl